Faustino Zonaro

Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 35 x 30 cm, İmzalı
"Yüksek Ressam/Restoratör Bayram Karşit Onaylıdır"