Selim Turan

Tuvale Marufle Karton Üzerine Guaj Boya, 93 x 66 cm, İmzalı
Eser Tez - Antitez- Sentez Kitabın'da 254.Sayfa'da yer almaktadır.