Mübin Orhon

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80 x 80 cm, İmzalı