Rafet Ekiz

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80 x 100 cm, İmzalı
“Eser Rafet Ekiz Kitabında Mevcuttur.”