Utku Varlık

"Maskeli İlerliyorum", Tuval Üzerine Yağlı Boya, 145 x 115 cm, "1994" İmzalı "Eser Kitapta Yer Almaktadır."