Tanju Demirci

Tuval Üzeri Yağlı Boya, 130x160 cm, İmzalı