Tanju Demirci

Tuval Üzeri Yağlı Boya, 150x150 cm, İmzalı