Mehmet Gün

Tuval Üzerine Karışık Teknik, 140 x 110 cm, "1989" İmzalı