Tanju Demirci

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 150 x 150 cm, İmzalı