Komet

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 40 x 50 cm, "2017" İmzalı