Komet

Tuval Üzerine Yağlı Boya, 50 x 70 cm,"1995" İmzalı