İbrahim Balaban

"Çift Süren", Tuval Üzerine Yağlı Boya, 30 x 41 cm, "1980 ler" İmzalı