Adnan Çoker

'Kubbeler', Litografi 18/400, 45x32 cm, İmzalı