Şadan Bezeyiş

Duralit Üzerine Yağlı Boya, 35x35 cm, İmzalı