Muhsin Kut

Kağıt Üzeri Sulu Boya, 34x24 cm, "2008", İmzalı