Orhan Benli

Tuval üzerine yağlı boya, 75x65 cm, imzalı