Necmi Gürseler

Tuval üzerine yağlı boya, 80x100 cm, imzalı