Ahmet Oran

Tuval üzerine yağlı boya, 80x160 cm, imzalı